Monika Wojciechowska - Szac
Radca prawny


Specjalizuje się w sprawach związanych z:
- prawami autorskimi
- prawem gospodarczym
- zamówieniami publicznymi
- ochroną danych osobowych
- prawem telekomunikacyjnym
- partnerstwem publiczno-prywatnym
- aspektami prawnymi pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego
- negocjowaniem umów w tym kontraktów skomplikowanych i nietypowych

 

Oficjalna strona kancelarii prawnej w Warszawie:

www.biuroradcowprawnych.pl


Blog radcy prawnego

Poruszane tutaj są tematy stricte prawne i te, które z prawem są jedynie luźno związane.